درباره مؤسسه حقوقی پایاداد...

موسسه حقوقى بین المللی پایاداد (پایا عدل آفرین رایا به شماره ثبت ۳۷۶۷۸) به كوشش جمعی از اعضاى هیأت علمى دانشگاه، وكلاى مبرز دادگسترى ، پژوهشگران فناوری اطلاعات و فارغ التحصیلان داخل و خارج از کشور با هدف ارائه خدمات تخصصى و مشاوره اى حقوقى مدرن در هفت اسفند ١٣٩٧ و مصادف با روز وكیل و گرامیداشت استقلال كانون وكلاى دادگسترى به جمع دفاتر و موسسات حقوقى كشور پیوست.

با توسعه سریع فناوری و اقتصاد دیجیتال حقوقدانان نیز بایستی از دانش روز این حوزه بهره مند باشند تا در نبود قوانین به روز و کار آمد، قادر به ارائه خدمات و راه حل مناسب به متقاضیان باشند. از این رو موسسه پایاداد با ایجاد دپارتمانهای تخصصی خود و رصد مداوم اخبار و رویدادهای حوزه فناوری خواهد كوشید تا با بازتعریف مفهوم ”مدیریت حقوقى” یارى رسان تداوم فعالیتهای تجاری و خدمات فعالین حوزه صنعت و فناوری باشد و با راهبری حقوقی و قراردادی بنگاه هاى اقتصادى منجر به كاهش حداكثرى مخاطرات برای آنها شود.

ما در کنار آن با مغتنم شمردن فرصت به دنبال ایجاد مزیت رقابتى پایدار و تحول آفرینى در اكوسیستم ارائه خدمات مشاوره اى – حقوقى می باشیم تا از رهگذر ارائه خدمات منحصر به فرد متناسب با دانش روز ، برطرف كننده چالش هاى مرتبط با فقدان عدم ارایه کافی خدمات متناسب و مدرن حقوقى در كشور باشیم.

عناوین برخی از خدمات قابل ارائه در موسسه حقوقی بین المللی پایاداد به شرح زیر است: