دکتر عباس طوسی
[دکترای حقوق تجارت و استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران]

جناب آقای دکتر عباس طوسی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو رسمی هیأت علمیِ دانشکدۀ حقوق دانشگاه علامه طباطبایی است. ایشان پس از اخذ مدرک کارشناسی در رشته حقوق از دانشگاه شهید بهشتی (ره)، تحصیلات شان در مقطع کارشناسی ارشدِ دانشگاه تربیت مدرس را به اتمام رساندند و در نهایت مدرک دکتری خود را نیز از دانشگاه شهید بهشتی (ره) تهران با موضوع “تحلیل اقتصادی حقوق شركتها” اخذ نمود که در حوزه تحلیل اقتصادی حقوق خصوصی در آن زمان جزو معدود پژوهش های صورت گرفته به شمار می رفت. از میان مهمترین آثار قلمی شده ی دکتر طوسی، می توان به کتب: “تحلیل اقتصادی حقوق شركتها” و “تحلیل حقوق ساختار شرکت بورس و نقش آن در افزایش کارایی” و مقالات دیگر اشاره کرد. دکتر طوسی علاوه بر موارد پیش گفته، بعنوان مشاور ارشد سازمانها و مراجع معتبر دولتی و غیر دولتی، سوابق درخشانی در کارنامۀ کاری و حرفه ای از خود بر جای گذاشته است. از جمله می توان سمت های مختلف ایشان در مقام کارشناس حقوقی دفتر هیأت وزیران (نهاد ریاست جمهوری ، مشاور حقوقی شورای نگهبان ، مشاور حقوقی شركت واگن پارس در قراردادهای خارجی  ، رئیس اداره دعاوی سازمان تأمین اجتماعی  ، مشاور حقوقی شركت تعاونی اعتبار ثامن الايمه و مشاور حقوقی شركتهای پیمانکار نفتی نظیر توسعه پترو ایران را یاد آور شد. دکتر عباس طوسی مسیولیت دپارتمان حقوق تجاری ، بین المللی و شرکت ها را در موسسه حقوقی بین المللی پایاداد بر عهده دارند.