خدمات حقوقی مرتبط با خدمات میزبانی و رایانش ابری ..!

در سالهای گذشته با رونق گرفتن اقتصاد مبتنی بر فناوری اطلاعات شرکتهای بسیاری به ارایه خدمات نوظهور نظیر رایانش ابری و میزبانی می پردازند که چالشهای حقوقی فراوانی نیز در رابطه با این خدمات ممکن است وجود داشته باشد. قرارداد میان ارائه دهنده سرویس و مشتری در رابطه با مسائلی مانند مالکیت داده ها، حفظ حریم خصوصی و امنیت، قانون حاکم، نحوه تخصیص ریسک و مسئولیتها باید بسیار دقیق و شفاف تنظیم شود. همچنین موضوعاتی نظیر نقض حقوق مالکیتهای فکری در بستر رایانش ابری از دیگر مواردی است که ممکن است در صورت عدم پیش بینی مخاطرات مرتبط با آن، زمینه ساز مشکلات برای فناوران و بازرگانان گردد. این امر بستر همکاری موسسه حقوقی پایاداد را با فناوران و شرکت های فعال در این حوزه ایجاد می نماید. متخصصان پایاداد با در اختیار داشتن دانش فنی لازم قادر به ارائه خدمات و مشاوره های حقوقی در این زمینه به شما می باشند.

جهت دریافت مشاوره درخواست خود را برای مشاوران ما ارسال نمایید..!