خدمات در زمینه کپی رایت..!

آثار ادبی، هنری و علمی فارغ از حقوق معنوی، واجد ابعاد مادی و تجاری هستند .با توجه به شکننده بودن این دست حقوق، به خصوص در فضای فرهنگی و حقوقی ایران، راهبردهای حمایت از آنها باید به نحوی خاص ترسیم شود که حقوق صاحبان آثار به خصوص در تولید محتوای ادبی و آثار سینمایی و موسیقیایی را در ارتباطات معمول و تعامالت تجاری به مناسب ترین شیوه تضمین کند .در پایا داد مفتخریم که با احاطه عمیق به جنبه های مختلف کپی رایت، می توانیم یاری گر و راهنمای پدیدآورندگان آثار باشیم .ما مشتریان را در گستره ای از مسائل مربوط همچون ثبت آثار کپی رایتی، چگونگی کسب حقوق انحصاری، قلمرو حقوق مکتسبه، تنظیم قراردادهای مربوطه و بهره برداری تجاری از دستاوردهای ادبی و هنری، موارد نقض و به ویژه سرقت آثار کپی رایتی همراهی خواهیم کرد .همچنین پایا داد با تکیه به توان و تخصص اعضای حقوقی خود، راهکارهای مواجهه با چالشهای حقوقی فضای مجازی از جمله مناقشات حول آثار منتشره در شبکه های اجتماعی، برنامه های تولیدی از سوی رسانه های اینترنتی و محتوای وب سایتها را نیز در اختیار شما می گذارد.

جهت دریافت مشاوره درخواست خود را برای مشاوران ما ارسال نمایید..!