خدمات حقوقی مرتبط با جرایم رایانه‌ای..!

گسترش قابل توجه ارتباط انسان با رایانه و درهم آمیختن زندگی روزمره افراد با وسایل الکترونیکی، منجر به تغییر چهره زندگی بشر گردیده است. این امر در مورد جرائم و مجرمین نیز حاکم بوده و امروزه بسیاری از جرایم بر بستر رایانه و محیط الکترونیک رخ می دهند.دعاوی مربوط به جرائم رایانه ای به دلیل نو بودن، از جمله دعاوی تخصصی و نیازمند دانش باالی حقوقی تلقی میشوند.با توجه به شیوع این پدیده و وقوع جرایم متعدد و متنوع، حقوقدانان و متخصصان پایاداد همگام با علم روز آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی در این زمینه به شما می باشند.

جهت دریافت مشاوره درخواست خود را برای مشاوران ما ارسال نمایید..!