آسیب شناسی و ایمنی حقوقی..!

بسیاری از استارتاپ ها و مدیران آن ها اعتقادی به استفاده مستمر از خدمات حقوقی ندارند و در مواردی نیز به دلیل احاطه بر موضوعات قراردادی و مقررات کشور، خود اقدام به تنظیم اسناد، مدارک و قراردادهای حقوقی می نمایند. موسسه حقوقی پایاداد ضمن احترام به این موضوع خدمات ویژه ای تدارک دیده است تا تیم ایمنی حقوقی پایاداد با بررسی کلیه اسناد و فعالیت های استارتاپ شما به آسیب شناسی حقوقی پرداخته و گزارش ویژه ماهانه ، فصلی و یا سالانه تهیه و در اختیار مدیران خواهند گذاشت. اقدامات این چنینی ضریب اطمینان فعالیت های شرکت را افزایش داده و کاهنده مخاطرات حقوقی خواهد بود. ایمنی حقوقی خود را به ما بسپارید.

جهت دریافت مشاوره درخواست خود را برای مشاوران ما ارسال نمایید..!