سرمایه گذاری روی استارتاپ ها..!

استارتاپها اکثراً حول محور سرمایه اولیه پایین شکل میگیرند فلذا اکثریت آنها نیز به دنبال جذب سرمایه به منظور توسعه فعالیتشان می باشند. در کنار آن سرمایه گذاران با اطالع از پتانسیل رشد سریع استارتاپ ها به دنبال سرمایه گذاری روی آنها می باشند. تضمین موفقیت این رابطه در گرو در نظر گرفتن منافع طرفین و تضمین قراردادی آن می باشد. قرارداد سرمایه گذاری باید به نحوی تنظیم گردد که تمام خواست طرفین را در برگیرد و در عین حال راه را بر هرگونه سو استفاده ببندد. متخصصان موسسه حقوقی پایاداد با تجربه انعقاد قراردادهای داخلی و بینالمللی سرمایه گذاری امور حقوقی شما را راهبری خواهند نمود.

جهت دریافت مشاوره درخواست خود را برای مشاوران ما ارسال نمایید..!