خدمات حقوقی مربوط به انرژی و معادن..!

یران به واسطه ی دارابودن منابع سرشار انرژی همواره مورد نظر شرکت های فعال در زمینه انرژی و پتروشیمی بوده است. حجممبادالت در این حوزه ، بسیاری را ترغیب به سرمایه گذاری در حوزه انرژی ایران می نماید. در پایاداد متخصصان با تجربه در این حوزه که سابقه فعالیت مستقیم در پرونده ها و قراردادهای حوزه انرژی را نیز دارا می باشند به مشتریان ایرانی و خارجی کمک خواهند کرد که در رابطه با موضوعات حقوقی و سرمایه گذاری خارجی مرتبط با انرژیهای تجدید پذیر و نیروگاههای خورشیدی ، صنعت پتروشیمی و استخراج منابع انرژی و معدنی ، با خیالی آسوده قدم بردارند و از تضامین الزمه نیز برخوردار شوند.

جهت دریافت مشاوره درخواست خود را برای مشاوران ما ارسال نمایید..!